környezet [environment]

Kategória: Környezet
Besorolás: J-K-L-Ly

A környezet azok a külső feltételek, erőforrások, ingerek stb., amelyekkel egy szervezet kölcsönhatásba lép.

A biofizikai környezet egy szervezet vagy populáció biotikus és abiotikus környezete, következésképpen magában foglalja azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják túlélésüket, fejlődésüket és evolúciójukat. A biofizikai környezet mérete a mikroszkopikustól a globálisig terjedhet. Attribútumai szerint is felosztható. Ilyen például a tengeri környezet, a légköri környezet és a szárazföldi környezet. A biofizikai környezetek száma számtalan, tekintve, hogy minden élő szervezetnek megvan a maga környezete.

A környezet kifejezés utalhat az emberiséghez viszonyított szinguláris globális környezetre, vagy egy lokális biofizikai környezetre.