A Kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett a lap egészének vagy részeinek bármilyen technikával és formában történő feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A biove.hu oldalai és tartalmai szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, s azt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni nem engedélyezett. Nem engedélyezett továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A hivatkozás formája: Bio Város Egyesület- biove.hu.

Az biove.hu domainnév jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlapon felhasznált hírek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, nem engedélyezett azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A biove.hu szerkesztősége pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az MTI valamint mindenmás hírügynökség a honlapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogi védelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni – a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.