[Bio Város Egyesület] Impresszum

szerkesztoseg@biove.hu

A Bio Város egyesület főszerkesztője.
A Bio Város Egyesület írója.
A Bio Város Egyesület írója.
A Bio Város Egyesület írója.
A Bio Város egyesület írója.
A Bio Város egyesület írója.
A Bio Város egyesület írója.

Szerzői jogok

Az biove.hu honlapon (továbbiakban: lap) található tartalom a Bio Város Egyesület (továbbiakban: egyesület) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az egyesület követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a biove.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A hivatkozás formája: „Bio Város Egyesület”.

Az biove.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.